Living Lab: PMD, wat kunnen we ermee?

                     PMD: JA of NEE?     

Agathafestival, 25 mei 2019 op het Sint Agathaplein, aanvang 15:30

 Inleiding.

In de aanloop naar het project Afvalstad 2020, onderzoeken we welk afvalplastic wel en niet in de PMD-container mag. Zes leerlingen, 4 VWO van het Christelijke Lyceum hebben onderzoek gedaan via een enquête over het scheiden van afvalplastics en onderzocht op internet welk plasticafval niet in de PMD-bak mag. Uit deze onderzoeken blijkt, dat het geen gemakkelijke opgave is om op de juiste manier het afvalplastic te scheiden. De leerlingen hebben n.a.v. hun onderzoek op internet een lijst gemaakt van afval dat niet in de PMD-bak gegooid mag worden. 

Onderzoeksvragen:

Herkennen we het afvalplastic dat niet in de PMD-container mag?

Zo niet, hoe kan dat beter zichtbaar gemaakt worden?

Programma onderdelen:

  • Op weg naar het Agathafestival wordt zwerfafval verzameld en meegenomen. In de week vooraf kunnen deelnemers een setje met afvalgrijper, handschoenen en afvalzak ophalen bij de Kunstsuper.
  • Op het Agathaplein gaan we onderzoeken a.d.h.v. de lijst van de leerlingen welk afval in de PMD-bak mag en wat er niet in mag. Werkt de lijst goed? Zijn er nog onduidelijkheden? Wat kan er gedaan worden om het helder te krijgen? Werken de recycling icoontjes goed?
  • Een educatief pad maakt duidelijk hoe Stichting Stunt plastic recyclet.
  • Wat kunnen we van het restafval maken, dat niet in de PMD-container kan?

Anna Ruiter geeft een workshop over het maken van straatmeubilair van restafval.

Opgeven kan bij de Kunstsuper Delft vanaf dinsdag 21 mei, dan krijg je ook het setje met de afvalgrijper mee.

Organisatie: Kunstsuper Delft/Prinsenkwartier

Zie voor het hele programma van het Agathafestival: www.prinsenkwartier.nl/agathafestival-2019/  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Livng-Lab-PMD.jpg

 

Artists in the Spotlight

Bij Kunstsuper Delft staan telkens twee kunstenaars in de schijnwerpers met hun werk. Zij kunnen gedurende twee maanden wat meer werk exposeren op een prominente plaats. Tijdens de opening vertellen de kunstenaars over hun werk.

Van 19 mei 2019 tot en met 17 juli 2019

Marja Jansen-van Weerdhuizen en António Teodósio staan van 19 mei t/m 17 juli met hun werk in ‘the spotlight’ bij Kunstsuper Delft. 

Marja Jansen-van Weerdhuizen 

Marja is een kunstenaar met een passie voor tassen en voor het hergebruik van materia-len. Zij gebruikt hiervoor veelal rubber van tractorbanden, autogordels en fietsbanden. Met het recyclen van deze materialen kan zij haar creativiteit kwijt en er ontstaan unieke tassen. Er komt geen machine aan te pas. 

Daarbij maakt Marja ook vaak gebruik van handvaten van kastjes, deurknopjes en leer afkomstig van leerstalen uit interieurzaken. Al het materiaal is hergebruikt. De specifieke tassen van al deze gerecyclede materialen bewijzen hoe bijzonder en exclusief en ook hoe betaalbaar een tas kan zijn. 

António Teodósio 

Sinds 5 jaar woont de Portugese architect en kunstschilder António met zijn gezin in Delft. Na zijn kunstopleiding in Portugal schilderde hij vooral met olieverf. In Delft is hij onder de indruk gekomen van de architectuur en de vele mooie Delftse gebouwen. Hij heeft zich toen gefocust op het maken van aquarellen. 

Intussen heeft hij daarmee geëxposeerd op internationale tentoonstellingen in Portugal, Cyprus, Italië, Griekenland, Oostenrijk en ook in diverse galerieën in Nederland. 

António heeft zich aangesloten bij Kunstsuper Delft en is met zijn prachtige werk nu te zien als Artist in the Spotlight. 

 

Tulpenvaas

De tulpenvaas is een onderdeel van de route van de Gouden Draad. Tien kunstenaars hebben elk in eigen techniek een onderdeel gemaakt. Van negen onderdelen is ook een detail gemaakt. De negen details komen in etalages van winkels en culturele instellingen in Delft te liggen. Deze winkels en instellingen hebben ook het Gouden Product of een Gouden Project  bedacht voor het thema de Gouden Eeuw. Deze details vormen de speurtocht in de route. Als je de negen details tijdens de speurtocht ontdekt hebt, kan je een presentje ophalen bij de Kunstsuper Delft. Vanaf 26 april kan de route de Gouden Draad gelopen worden en gaat ook de speurtocht van start.Uitleg en spelregels over de speurtocht zijn te vinden in de folder over de activiteiten tijdens dit Gouden Eeuw jaar.

Dit jaar bruist Delft van gouden activiteiten.

          

 

 

 

 


Je ziet altijd weer nieuwe dingen als je de Kunstsuper Delft binnenloopt. Vaak is er werk te zien van nieuwe deelnemers. Maar ook brengen de kunstenaars regelmatig nieuw werk en zorgt de styling voor een andere presentatie. Zo is het iedere keer de moeite waard om even een kijkje te nemen in de Kunstsuper Delft.